Tabarin
A megbékélt ellenségek
ford. Csajági JánosA két "jószomszéd" Lukács és Pipiándi ismét szerelmesek...
Tabarin feleségébe, aki panaszkodván, hogy férje nem "foglalkozik" vele eleget elfogadja a két öregúr által felkínált összeget "szolgálataiért"...
Ám ezt Tabarin kihallgatja és mindannyiukat megleckézteti...

 


Tabarin
Elcserélt levelek
ford. Csajági János
 
Lukács és Pipándi urak szerelmesek...egymás feleségébe!
Mindketten levelet írnak szívük választottjának és annak kézbesítésére Tabarint kérik fel...jó pénzen.
Ám Tabarin gazdája a nemes Rodomont kapitány ezt megtudván - felháborodván - megparancsolja, hogy a pénzt és a levelelket is vigye vissza a feladóknak.
Csakhogy közben a levelek felcserélõdtek, így a két vénember rájön egymás bûnös szándékára...és még többet ígérve Tabarinnak, megbízzák, hogy intézze el a másikat...
Elintézi...